Ons doel

Stichting de Herder heeft zichzelf een aantal doelen gesteld, te weten:

Gezien de huidige situatie in Irak, in het bijzonder de positie van de christenen, is ons primaire doel het ondersteunen van alle vluchtelingen in Nineveh. De hieronder vermelde doelen blijven uiteraard ook van kracht.

 • Het verlenen van humanitaire hulp aan oorlogsslachtoffers;
 • Het (doen) verzorgen van (wees-) kinderen in tehuizen en gezinnen;
 • Het bevorderen dat (wees-) kinderen (beroeps-) onderwijs volgen;
 • Het zoeken, selecteren, begeleiden en ondersteunen van pleegouders;
 • Het uitgeven van een nieuwsbrief ter informatie en werving van donateurs, één en ander in het bijzonder ten behoeve van (wees-) kinderen en slachtoffers in Irak en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin des woords

Stichting de Herder tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:

 • Het bevorderen van financiële, materiële en immateriële bijdragen ten bate van genoemde activiteiten;
 • Het stimuleren van samenwerking van en met organisaties en instituten die actief zijn op het gebied van ondersteuning aan dergelijke processen;
 • Het verlenen van informatie, coördinatie, (financiële) ondersteuning aan eigen projecten en die van anderen die actief zijn op betreffende terreinen;
 • De stichting beoogt niet het maken van winst;
 • De stichting streeft bij de uitoefening van haar werkzaamheden naar:
  • Zoveel mogelijk samen te werken met reeds bestaande organisaties;
  • Betrokkenheid en inbreng van professionele werkers en/of organisaties